Kontrole - Komenda Powiatowa Policji w Mońkach

Biuletyn Informacji Publicznej

   Komenda Powiatowa Policji w Mońkach nie przeprowadzała kontroli wewnętrznych w trybie określonym w Zarządzeniu Nr49 MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dziennik Urzędowy MSWiA Nr 7/2007 r., poz. 30).  

Metryczka

Data publikacji 30.10.2008
Data modyfikacji 29.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mońkach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogdan Paniczko
Osoba udostępniająca informację:
Bogdan Paniczko Zespoł ds. Administracyjno-Gospodarczych
Osoba modyfikująca informację:
Bogdan Paniczko
do góry