Programy KPP w Mońkach

Programy realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Mońkach:

1. UWAGA ZAGROŻENIE

Na program „Uwaga zagrożenie” składa się określony katalog działań podejmowanych stosownie do istniejących, konkretnych zagrożeń:

 • informacyjne: przygotowanie i kolportaż ulotek, broszur, plakatów, przygotowanie i udział w konferencjach, kampaniach, współpraca z mediami w zakresie problematyki zagrożeń, publikacje w Internecie, organizacja punktów informacyjnych;
 • edukacyjne dot. problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa osób dorosłych, inne działania profilaktyczne zgodnie z bieżącym zagrożeniem i potrzebami zgłaszanymi przez społeczność lokalną.
 • interwencyjne, tj. działania wzmożone, związane z ujawnionymi zagrożeniami;
 • alternatywne: konkursy dla szkół, inne doraźneprojekty o charakterze profilaktycznym.

Katalog działań jest modyfikowany z uwzględnieniem działań ściśle lokalnych (w zakresie ich liczby i założeń) na bazie monitoringu ich realizacji i analizy występujących zagrożeń. Na efekty realizacji programu wpływ mają również ustawowe działania prewencyjne podejmowane ustawowo przez funkcjonariuszy służb zewnętrznych Policji (patrolowo-interwencyjnych,  dzielnicowych, ruchu drogowego) w ramach: rozpoznania, patrolowania i obchodu, interwencji.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU:

 • „Bezpieczne wakacje/ferie”
 • „Bezpieczna droga do szkoły/domu”
 • „Bezpieczna woda”
 • „Patrol szkolny”
 • „Nie bądźmy obojętni”
 • „Stop bezmyślności”
 • Inne działania wdrażane przez KWP w Białymstoku

  2. STOP PATOLOGIOM

Na program „Stop patologiom” składa się określony katalog działań profilaktycznych, podejmowanych stosownie do istniejących, konkretnych zagrożeń:

 • informacyjne: przygotowanie i kolportaż ulotek, broszur, plakatów, przygotowanie i udział w konferencjach, kampaniach, współpraca z mediami w zakresie problematyki zagrożeń, publikacje w Internecie, organizacja punktów informacyjnych;
 • edukacyjne: dot. problematyki: przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej, uzależnień, edukacji prawnej, inne działania profilaktyczne zgodnie z bieżącym zagrożeniem, potrzebami zgłaszanymi przez społeczność lokalną oraz wdrażanymi przez KWP w Białymstoku,
 • interwencyjne:działania wzmożone, związane z ujawnionymi zagrożeniami, np. przemocy domowej, rówieśniczej;
 • alternatywne: konkursy dla szkół oraz inne doraźne projekty o charakterze profilaktycznym.

Katalog działań jest modyfikowany z uwzględnieniem działań ściśle lokalnych (w zakresie ich liczby i założeń) na bazie monitoringu ich realizacji i analizy występujących zagrożeń. Na efekty realizacji programu wpływ mają również ustawowe działania prewencyjne podejmowane przez funkcjonariuszy Policji (patrolowo-interwencyjnych, dzielnicowych, ruchu drogowego) w ramach: rozpoznania, patrolowania i obchodu, interwencji.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU:

 • „Alkoholizm nasz wspólny problem”
 • „Narkotykowe dylematy”
 • „Odpowiedzialność prawna nieletnich”
 • „Szkoła dobrego wyboru”
 • „Policyjny program wspierania ofiar przestępstw” 

Metryczka

Data publikacji 27.01.2011
Data modyfikacji 29.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mońkach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Malinowska
Osoba udostępniająca informację:
Bogdan Paniczko Zespoł ds. Administracyjno-Gospodarczych
Osoba modyfikująca informację:
Bogdan Paniczko
do góry