Status prawny

  1. Zarządzenie Nr 38 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
  2. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  3. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Mońkach z dnia 27 sierpnia 2014 roku
  4. Zmiany w  Regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Mońkach

Metryczka

Data publikacji 02.10.2008
Data modyfikacji 29.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mońkach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Kiwaczycka-Kawałko
Osoba udostępniająca informację:
Bogdan Paniczko Zespoł ds. Administracyjno-Gospodarczych
Osoba modyfikująca informację:
Bogdan Paniczko
do góry